Svävare

2007-2008 byggde Gustav svävare tillsammans med Magnus Ivanoff på Ivanoff Hovercraft AB. Under denna tid byggde de 13st svävare varav 7st gick till Sjöräddningen.

2008 investerade HHmarin i sin första egna svävare 2008 i samband med att Gustav Hellström arbetade med att bygga svävare på Ivanoff Hovercraft AB. 

Vintrarna 2008-2011 användes svävaren flitigt då Gustav transporterade skärgårdsgäster samt sig och Karl då de under fyra års tid var bosatta på Norra Stavsudda.

Vintern 2012 byttes den vita HHmarin svävaren ut mot en ny Ivanoffsvävare i brungrönt.