Stora Norrholmen ca 100m²

Ritat av Kjell Ivar Andersson och byggt av Hellström Marin 2020-2022
HHmarin